Vart tog socialliberalismen vägen?

Under strecket
Publicerad
Annons

Svar direkt:
Det är överraskande att Bo Könberg har ett så begränsat synfält när det gäller sjukvårdspolitiken. Han kommenterar enbart de delar, som riksdagen har ansvar för.
Däremot lämnar han landstingen åt sidan, trots att de i allt väsentligt är ansvariga för sjukvårdens finansiering, resursfördelning, planering, prioritering, personalpolitik, ledning, organisation, kompetensutveckling, patientsäkerhet och tillgänglighet.
Förklaringen till Könbergs begränsning är att socialliberalernas verkliga dilemma blir tydligast just i landstingspolitiken.

Annons
Annons
Annons