Annons

Vårt mål är full sysselsättning

S OM JOBBEN Sverige ska åter tillhöra de tio länder med lägst arbetslöshet i Europa. På sikt är vårt mål full sysselsättning. Men att ta Sverige tillbaka till toppen förpliktigar. Det som skapar jobb måste prioriteras och välfärd sättas före sänkt skatt, skriver Thomas Östros (S).

Publicerad

Jobben är för oss socialdemokrater den viktigaste frågan. Idag är 70000 fler i utanförskap än vid regeringsskiftet. Ekonomins funktionssätt blir allt sämre. Den svenska modellen försvagas och Sverige halkar efter.

Vi socialdemokrater vill ta Sve- rige tillbaka till toppen. Vi sätter nu målet att Sverige åter ska tillhöra tio i topp när det gäller arbetslöshetsbekämpning inom Europa. Full sysselsättning är vårt långsiktiga mål.

Annons
Annons
Annons
Annons