Annons

”Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”

Det är förvisso rätt att värna om den personliga integriteten, men vi gör det på fel sätt, skriver nationalekonomen Mårten Blix.
Det är förvisso rätt att värna om den personliga integriteten, men vi gör det på fel sätt, skriver nationalekonomen Mårten Blix. Foto: Bertil Ericson/TT

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, skriver nationalekonomen Mårten Blix.

Under strecket
Publicerad

Mårten Blix

Foto: Privat

Bostads- och it-minister Mehmet Kaplan har nyligen fått digitaliseringskommissionens betänkande på sitt bord. Den reser strategiska frågor för Sveriges framtid. Men verktygen för att göra ­något finns på andra departement, framför allt på finans- och justitiedepartementen.

Lagstiftningen som ger förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens fördelar har helt enkelt inte hängt med. Det som står på spel är stora frågor, bland annat hur många nya jobb som skapas jämfört med de som försvinner genom automatise­ringen. För att undvika höjningar av kommunalskatten kommer dessutom trycket på effektivisering av välfärden att öka markant nu när befolkningen åldras. Likaså är regelkrångel en avgörande fråga för det privata näringslivet. Det finns en påtaglig risk att vårt försprång som it-nation tynar bort och det handlar egentligen inte om att det ­behövs mer offentliga medel. För att inte missa digitaliseringens möjligheter till förbättrad välfärd och nya jobb krävs en kraftsamling för att skyndsamt se över mängder av lagar och regler som fastnat i analoga fotspår. För att så ska ske behövs strategisk styrning från högsta nivå och ett målinriktat sam­arbete mellan jurister och andra experter såväl i regerings­kansliet som i myndigheter.

Annons
Annons
Annons