Annons

Vårt förslag handlar inte om tvång

Under strecket
Publicerad

Brännpunkt publicerade den 12/4 en replik från en kritiker till vår uppmaning att riksdagen bör förtydliga att brottet sexköp har begåtts mot alla personer som köps i prostitution, och således otvetydigt ge dem valet att pröva summan av deras skadestånd samt söka andra former av stöd och kompensation. Debattinlägget säger att förslaget skulle göra prostituerade människor till brottsoffer mot deras vilja.

Eftersom författaren till debattartikeln inte gör anspråk på att tala för andras del så har hon säkert inget emot de skadestånd andra kan söka, utan hinder, under vårt förslag. Om hon inte vill ha skadestånd eller kompensation så behöver hon inte använda den här lagen, men de som blir vräkta eller förlorar jobbet – problem för prostitutionerade personer som artikelförfattaren uppmärksammar – kan lättare få kompensation och stöd som ett resultat av förslaget.

Annons
Annons
Annons