”Vårt fokus är mer undervisningstid”

Jag vill tacka KVA för det utvecklingsarbete för svensk skola som de gör och samlar forskare bakom, och jag ser fram emot fortsatt dialog. Det skriver Gustav Fridolin i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) presenterar på Brännpunkt (30/10) råd till mig som utbildningsminister. Jag kan inte annat än välkomna råden. Regeringen är fast besluten om att driva en skolpolitik som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. De råd som KVA nu riktar till mig ligger till stor del i linje med det som regeringen nyligen har presenterat i budgeten för 2015.

KVA:s råd: Ha inte för bråttom och lyssna på professionen.
Alldeles för många förändringar har genomförts i skolan med bristande förankring i forskning eller bland de som arbetar i skolan. Det är ingen kritik som bara faller på den tidigare regeringen, utan har tyvärr varit en verklighet i skolpolitiken under lång tid. Därför genomför den nya regeringen inga nya reformer som detaljstyr lärarnas arbete. För att ge skolan arbetsro låter vi sådant som betygssystem och läroplaner ligga fast och utvärderas forskningsmässigt. Regeringen fokuserar i stället på sådant som vi vet kan ge lärare mer undervisningstid för varje elev och möjlighet att sätta in stödinsatser tidigt så att varje elev kan nå sin fulla potential.

Annons
Annons
Annons