Vårt elsystem är nästan fossilfritt, hur värnar vi det?

Foto: Jesper Sandström.

PODD | 15 oktober. I dagens avsnitt diskuteras Sveriges elsystem. Vad behöver vi göra för att upprätthålla och utveckla det fram till 2045?

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har idag ett i huvudsak fossilfritt elsystem. Frågan är hur vi ser till att behålla och utveckla det till 2045. Vilken roll spelar politiken och hur ser en kostnadseffektiv mix ut för att klara det? Staffan Qvist, doktor i kärnteknik och författare till boken Klimatnyckeln, har tillsammans med svenska och internationella experter lett ett djuplodande scenarioarbete för att svara på den frågan.

En av slutsatserna är att snabb kärnkraftsnedläggning utan att ha andra alternativ på plats, så som har skett i exempelvis Tyskland och Kalifornien, leder till skenande kostnader och problem.

Fredrik Johansson diskuterar framtidens elsystem och energipolitik med Staffan Qvist och Mats Nilsson, docent i miljöekonomi vid Södertörns högskola.

Efter reklamen visas:
Sveriges elsystem är i huvudsak fossilfritt, hur värnar vi det?
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons