Annons

Fredrik Sjöberg:Vårt dagliga gift giv oss idag

Tidigare bekämpade man vägglöss med cyanid och höjde sexlusten med arsenik, och fortfarande utsätter vi oss för botulinumtoxin i Botox och kolmonoxid genom kakelugnar och cigaretter. I ”Allt är gift” lyckas kemiprofessorn Olle Matsson levandegöra de dödliga ämnenas historia.

Under strecket
Publicerad

Några centiliter av giftet botulinum­toxin, som ingår i skönhetsmedlet ­Botox, skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.

Foto: IBL

Några centiliter av giftet botulinum­toxin, som ingår i skönhetsmedlet ­Botox, skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.

Foto: IBL
Några centiliter av giftet botulinum­toxin, som ingår i skönhetsmedlet ­Botox, skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning.
Några centiliter av giftet botulinum­toxin, som ingår i skönhetsmedlet ­Botox, skulle räcka för att döda hela Sveriges befolkning. Foto: IBL

Plötsligt påmindes jag om kyrkoherden i Lillhärdal. Vissa böcker leder läsaren på avvägar, ibland för gott, och nu hamnade jag alltså där uppe i Härjedalen. Han hette Sven Johan ­Enander och kallades allmänt Salixkungen på grund av sitt suveräna botaniska vetande om videbuskarnas invecklade systematik och utbredning. Hans levnadsöde var minst sagt märkligt. ”Naturligtvis”, påpekade Sten Selander i en understreckare, ”var han till börden smålänning och bondson, annat vore otänkbart.”

Annons
Annons
Annons