Annons

”Värt att satsa mer på yrkeshögskolan”

Naod Habtemichael.
Naod Habtemichael. Foto: Oskar Qvarfort

Många missar yrkeshögskolans roll i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad. Få utbildningsinstitutioner kan nå upp till yrkeshögskolans statistik när det rör sig om att möta näringslivets behov. Därför bör yrkeshögskolan uppvärderas, skriver Naod Habtemichael, Centerstudenter, i en replik.

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel lyfter Vesna Jovic, SKL och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv ett antal utmaningar som kompetensförsörjningen står inför. Det är ett utgångsläge som knappast kommer förbättras om regeringen inte utreder hur de föreslagna styrmedlen i styr- och resursutredningens slutsatser kan stärka högskolans kvalitet och framtida utveckling.

Högre utbildning är både ett sätt för individen att vidareutvecklas, bilda sig och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det är fullt möjligt att både värna bildning för bildningens skull och samtidigt önska en tydligare koppling till kvalitet och arbetsmarknad. Genom att näringslivet och lärosäten samarbetar mer, får studenter en större möjlighet att förvärva de kunskaper som krävs när de möter arbetsmarknaden efter sin examen – utan att akademin förlorar sitt teoretiska djup.

Annons
Annons
Annons