Annons

Värst förstörelse vid renovering inomhus

Vem förstör bebyggelsen? Är det byggvaruhusen, småhusägarna, bostadsrättsinnehavarna eller någon annan? skriver advokat Annika Gustafsson i en replik angående byggnaders bevarande.

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel
på Brännpunkt 28/12 tar Peter Sundborg upp ett angeläget ämne, som sällan debatteras. Det gäller den inverkan som underhåll men även om- och tillbyggnader har på byggnaders kvaliteter. Vi har i Sverige en lång byggnadstradition och relativt sett ett stort antal bevarade äldre byggnader, i vart fall om vi jämför med övriga delar av Europa. Vi har sluppit att få vår äldre bebyggelse förstörd genom krig. Istället skapade vi själva en rivningsvåg under 1950- 60- och 70-talen.

Det som händer nu, och som Sundborg skjuter in sig på, är emellertid något annat. Det är fråga om förvanskning och ibland hel utplåning av vissa byggnadskvaliteter. Liksom rivningsraseriet tidigare drivs den pågående renoveringsivern av önskan att göra bebyggelsen, och nu avser jag framför allt bostäderna, modernare. Gemensamt för dessa renoveringar och de tidigare rivningarna av äldre bebyggelse är den okunskap som finns om värdena i den bebyggda miljön.

Annons
Annons
Annons