Annons

Värnskatt driver kunskap utomlands

För att kunna locka hit forskare, experter och utbildade nyckelpersoner finns ett undantag för dem från den statliga inkomstskatten, den så kallade expertskatten. Men den är samtidigt en bekräftelse på att vi har orimligt hög skatt som drabbar alla andra medborgare, skriver riksdagsledamot Isabella Jernbeck (M).

Under strecket
Publicerad

I Sverige har vi en särskild så kallad expertskatt. Den är ett undantag från den statliga inkomstbeskattningen som är till för att det ska gå lättare att få hit utländska experter. Den är tillfällig och osäker men framför allt är den en påminnelse om att det är den statliga inkomstskatten i allmänhet och värnskatten i synnerhet som är den riktiga expertskatten, det vill säga den skatt som drabbar så kallade experter.

Undantaget är nämligen bara ett sätt att uttrycka att vi har en så hög skatt på forskare, experter eller utbildade nyckelpersoner att det inte är rimligt om vi vill de ska komma till Sverige för några år. Men därmed erkänner vi att vi har en orimlig faktiskt expertskatt som fullt ut drabbar svenskar, som inte kan få del av undantaget liksom alla de utländska forskare, konsulter, företagsledare eller experter av olika som inte är här tillfälligt utan för att långsiktigt bidra till företagande, innovationer och det svenska kunskapssamhället.

Annons
Annons
Annons