Bengt af Klintberg:Värnlösa barn med blodig historia

Vad har 144 000 mördade gossebarn med dagens kalenderdag att göra? Bengt af Klintberg förklarar hur de medeltida kalendermakarnas känsla för dramatik skapade Värnlösa barns dag.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Peter Paul Rubens, ”Massaker av de oskyldiga”, 1636–38.

Peter Paul Rubens, ”Massaker av de oskyldiga”, 1636–38.

Annons

Värnlösa barns dag. Så står det i almanackorna på dagens datum, den 28 december. Ändringen från ”Menlösa barns dag” skedde 2001, då ett arbetsutskott bestående av företrädare för språk- och folkminnesforskningen och almanacksförlagen införde en reviderad namnlängd i Sverige.

Bakgrunden var att ordet ”menlös” har genomgått en betydelseförskjutning under de senaste 200 åren. För många är det liktydigt med ”enfaldig”, ”naiv”, ”initiativlös”. Därför ansåg arbetsutskottet (där jag ingick som representant för folkminnesforskningen) att ”värnlös” var ett bättre ord i sammanhanget. Det skulle påminna om alla barn runtom i världen som behövde värnas, räddas undan krig, svält och andra faror.

Annons
Annons
Annons