Annons

”Varning för övertro på styrmodeller i vården”

Debatten om värdebaserad vård har till stor del fokuserats på Nya Karolinska, skriver artikelförfattarna som manar beslutsfattare att vara mer försiktiga när nya styrmodeller införs i framtiden.
Debatten om värdebaserad vård har till stor del fokuserats på Nya Karolinska, skriver artikelförfattarna som manar beslutsfattare att vara mer försiktiga när nya styrmodeller införs i framtiden. Foto: Tomas Oneborg

Försöken med värdebaserad vård i Sverige har trängt undan andra angelägna satsningar för att lösa vårdens utmaningar. Vi behöver vara bättre rustade framöver när nya och oprövade koncept lanseras, skriver tankesmedjan Leading Health Care i en ny rapport.

Under strecket
Publicerad

Hans Winberg, Anna Krohwinkel och Unni Mannerheim.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Svensk hälso- och sjukvård lyftes tidigt fram som ett system med särskilt goda förutsättningar att tillämpa värdebaserad vård, vilket åtföljdes av omfattande försök att införa modellen framför allt inom svenska universitetssjukhus. Om detta har vi kunna läsa otaliga debattinlägg de senaste åren. Debatten har till stor del fokuserats på Nya Karolinska, ofta i samband med rapportering om andra frågor såsom konsultanvändning, intressekonflikter och nybyggnation, men har inte gett djupare vägledning kring modellens innehåll. I en ny forskningsrapport, framtagen på uppdrag av socialdepartementet, gör vi en grundlig genomlysning av konceptet värdebaserad vård för att ge en bättre förståelse för både teorin och dess tillämpning i praktiken liksom vad vi borde lära oss för framtiden. Fram träder bilden av en svårfångad modell vars användning varierar beroende på mottaglighet där den lanseras, men vars utlovade effekter är orealistiska.

Värdebaserad vård är ursprungligen en styrmodell för att påverka dynamiken i ett helt hälso- och sjukvårdssystem genom standardiserad mätning och jämförelser av vårdgivares resultat. Det värde som modellen kretsar kring avser förhållandet mellan resultat och kostnad (värde = hälsoutfall/resursåtgång). Konceptet är framtaget utifrån en amerikansk kontext och problembeskrivning och syftar till att skapa en mer effektiv konkurrens baserat på vårdgivarnas uppnådda värde. För att åstadkomma det förespråkas nya former för organisering, utfallsmätning och ersättning till vårdgivare.

Annons
Annons
Annons