Annons

Varning för moralpolisen

Under strecket
Publicerad

Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser. Det gamla uttrycket är värt att hålla i minnet när Jens Orback nu rycker ut för att åstadkomma moralisk upprustning med hjälp av lagar, domstol och polis.
För några veckor sedan slog statsministern på stora trumman och förutskickade lagstiftning mot sexualiseringen i medierna. Jens Orback fick ta debatten och vecklade in sig i bisarra resonemang om förbud mot enskilda tidskrifter. Ingendera ministern hade något konkret att komma med om vilka inskränkningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna som avses. Så lättsinnigt bör inte ledande politiker handskas med det demokratiska samhällets grundläggande spelregler.

I förrgår svarade Jens Orback på en interpellation från fp-riksdagsmannen Tobias Krantz, som till sin heder har tagit utspelet på allvar och undrar vad som ska hända. Orback skruvade då ned det hela till att gälla marknadsföring. Regeringen ska ”utreda förutsättningarna för en lag som förbjuder könsdiskriminerande reklam”.
Ädelt och harmlöst, kan man tycka. Vem kan ta könsdiskriminering i försvar? Men ju konkretare frågor man ställer, desto tydligare skönjer man stenläggningen. Vad är det som ska bli straffbart? Stereotyper i arbetslivet? Gammaldags idéer om arbetsfördelningen i hemmet? Erotiska fantasier? Ska föreningar få sända kontroversiellare budskap än företag? Gränsen mellan kommersialism och opinionsbildning är mycket otydligare än vad Jens Orback vill låtsas om - och den politiska majoritetens rätt att genomtrumfa sin sexual- och familjesyn i hela samhället är mycket mindre självklar. Välmenande lagstiftning slutar ofelbart i bestraffning av åsikter och livsstilar, och där ska vi inte vara.

Annons
Annons
Annons