Varning för läkemedel mot depression

Antidepressiva, så kallade SSRI-preparat, ska inte användas mot depression hos barn och unga, varnar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

SSRI-preparat har varit omdiskuterade under en längre tid, efter ett brittiskt larm om ökad självmordsrisk hos barn och unga som behandlats med sådana preparat. EMEA baserar sin varning på en ny utredning som gjorts av den europeiska läkemedelsnämnden CHMP. Den slår fast att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är vanligare hos barn och unga som vid kliniska försök tagit SSRI-preparat, än hos dem som fick sockerpiller.

EMEA:s varning är riktad till läkare och föräldrar. Behandling med SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan ändå förekomma i särskilt utvalda fall. Om så sker rekommenderas gradvis avslutning och omsorgsfull uppföljning av patienten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons