Varning för bantat försvar

Sverige får färre soldater än våra nordiska grannländer. Den svenska armén riskerar att bara kunna sätta in 5 000 soldater. Det är så lite att en försvarsexpert varnar för farorna vid en terrorattack.

Under strecket
Publicerad
Annons

Effekten av de politiska beslut som nu gäller blir att Sverige endast kan få fram 5 000 stridande armésoldater. Men det kommer att ta ett år, enligt källor i Högkvarteret.
Förvarsanalytikern Johan Tunberger vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, varnar för att det blir alldeles för lite.
– Väldigt få förband blir gripbara. Det tar ända upp till ett år att få fram 5 000 man. Är försvarets snabbinsatsstyrka utomlands finns nästan ingenting i Sverige.

Har vi någon beredskap mot det oväntade med en så här liten numerär?
– Nej, och detta mycket allvarligt. Vi borde året runt ha snabbinsatsförmåga även i Sverige. Särskilt om försvaret ska vara aktivt i terroristbekämpning, svarar Johan Tunberger.
Som exempel nämner han en militärt organiserad grupp, som intar flera kärnkraftverk för att ställa regeringen inför ett ultimatum. Det klarar inte polisen av. Och knappast försvaret heller, enligt Johan Tunberger.
Även Olof Egerstedt, som utrett hur polisen ska kunna ta hjälp av militären vid en terrorattack, har ifrågasatt om försvaret har de resurser som kan behövas.

Annons
Annons
Annons