Annons
X
Annons
X

Amorteringskravet sågas – för tredje gången

Kammarrätten i Jönköping varnar för tredje gången för utformningen av amorteringskravet. Det är rättsosäkert att ge en myndighet stor frihet att precisera amorteringskravet, menar Kammarrätten.

Tidigare har bland andra Riksbanken och Bankföreningen sågat förslaget.

Amorteringskravet

Foto: Fredrik Persson/TT

Kammarrätten i Jönköping ställer sig för tredje gången negativ till hur Finansinspektionen ska kunna meddela föreskrifter om amorteringen av nya bolån. Kammarrätten, som vid två tidigare tillfällen yttrat sig när det gäller frågan om amorteringskrav, hävdar att en myndighet inte bör få ge föreskrifter som får en så omfattande påverkan.

– Det är uppenbart att Finansinspektionen ges ett vagt mandat med mycket stort tolkningsutrymme, samtidigt som effekterna av amorteringskraven går långt utanför myndighetens tillsynsområde, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

Kammarrätten i Jönköping. Foto: Margareta Gustafsson/TT

Kammarrätten skriver att det måste ställas höga krav på Finansinspektionens hantering av amorteringskravet. "Precis som kammarrätten tidigare har påtalat kräver frågan ytterligare utredning ur ett bredare perspektiv. Det är, som Finansinspektionen anger i sitt förslag, viktigt att följa upp föreskrifterna efter en tid, men detta kan aldrig ersätta ett bra grundarbete där viktiga samhällsaspekter har utretts noga på förhand", lyder kritiken.

Annons
X

– Jag blir bekymrad över att regleringen av amorteringskrav hanteras som en testballong på det här sättet, det handlar ju trots allt om enskilda hushålls ekonomi. Det hade naturligtvis varit både tryggare och mer rättssäkert att utreda detta ordentligt från början inom ramen för en lagstiftningsprocess, citeras Stefan Holgersson i ett pressmeddelande.

Bortom juridisk kritik, finns också annan kritik om effekterna av amorteringskravet, vilken framförts av bland annat Bankföreningen och Riksbanekn. Där ifrågasätts att nyproducerade bostäder får vara amorteringsfria.

Bankföreningen har beräknat att det blir en "premie" på att köpa amorteringsfri nyproduktion, alltså att den blir dyrare än jämförbart amorteringspliktigt bestånd. Det blir alltså ett ögonblickligt prisfall på en ny bostad som bums säljs vidare och därmed blir amorteringspliktig, till exempel efter ägarens skilsmässa eller byte av arbetsort.

Riksbanken menar att det föreslagna amorteringskravet är för milt ur ett internationellt perspektiv, eftersom omvärdering av bostaden medges vart femte år utifrån allmän prisutveckling på bostadsmarknaden.
Riksbanken ogillar också att bankernas möjlighet att ge undantag från amortering inte regelbundet måste omprövas.

Annons
Annons
Foto: Fredrik Persson/TT Bild 1 av 2

Kammarrätten i Jönköping.

Foto: Margareta Gustafsson/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X