Varnar för koffein i pulverform

Rent koffeinpulver kan innebära en stor risk för överdosering och förgiftning, varnar Livsmedelsverket och Giftinformationscentralen. En koffeinförgiftning kan leda till illamående, kräkningar och skakningar, och vid högre doser kan människor drabbas av ihållande kräkningar, epileptiska kramper och hjärtrytmrubbningar.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

"På en svensk webbplats som säljer koffein i pulverform anges att 200 milligram, eller en sextondels tesked, per portion är en dos som inte ska överskridas, men 200 milligram är i princip omöjligt att dosera med säkerhet utan tillgång till analysvåg med god precision", säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Känsligheten för koffein varierar mycket från individ till individ. Efter en timme uppvisas vanligtvis symtom på förgiftning, men de kan märkas redan efter tio minuter.

Annons
Annons
Annons