Annons

”Värna rättssäkerheten för företagare”

Lynda Ondrasek Olofsson och Patrick Krassén kritiserar F-skatteutredningens förslag.
Lynda Ondrasek Olofsson och Patrick Krassén kritiserar F-skatteutredningens förslag. Foto: Pressbilder

F-skatteutredningens förslag leder till allvarliga konsekvenser för mindre företag och i synnerhet för företagare som utför rot- och rutarbeten. Rättssäkerheten för landets företagare är hotad, skriver två skatteexperter.

Under strecket
Publicerad

F-skatt eller inte har en avgörande betydelse för företagare. Utan F-skatt är det svårare – och i vissa fall omöjligt – att få uppdrag. Företagare med F-skatt sköter själva sina skatte- och avgiftsinbetalningar till Skatteverket, och därmed behöver kunden inte ta ansvar för att det görs. Det är ett skäl till att F-skatt är av yttersta vikt för möjligheten att vara verksam som företagare. När en översyn av F-skattesystemet nu görs är det viktigt att slå vakt om dess betydelse för företagande och jobbskapande.

Sedan F-skattesystemet infördes 1993 har det utretts ett flertal gånger. Utredningarnas syfte har skiftat, men gemensamt för alla ändringar som genomförts har varit att den modell som infördes 1993 har värnats. En företagare ska kunna känna sig trygg med att få behålla sin F-skatt om han eller hon inte brustit påtagligt i sitt ansvar gentemot Skatteverket. Detta ansvar är tydligt lagreglerat och i förarbeten till lagstiftningen framgår att man ska vara mycket restriktiv med att återkalla ett godkännande för F-skatt.

Annons
Annons
Annons