Annons

Värna om civilsamhällets små plattformar

Under strecket
Publicerad

är Fredrik Reinfeldt talade på Moderaternas arbetsstämma i förra veckan markerade han att partiets politiska förändring hade fullbordats. Han trädde fram som välfärdsstatens långsiktiga förvaltare. Han gjorde anspråk på att vara en modern folkhemsfader; en ny tids Tage Erlander.

I sitt tal hyllade statsministern ”de duktiga tekniker och naturvetare” som byggde ett rationellt och välfungerande välfärdssamhälle. Han satte likhetstecken mellan ”föregångslandet Sverige” och en samhällsgemenskap där politiken är aktiv och närvarande.

Annons
Annons
Annons