”Världsekonomin är en inflationistisk krutdurk”

Professor Gunnar Eliasson varnar för en kumulativ inflationsprocess.
Professor Gunnar Eliasson varnar för en kumulativ inflationsprocess. Foto: TT, pressbild

En kris kommer oväntat och drabbar oförberett. Inflation är nästa möjliga krisscenario och då måste inflationsbekämpning gå före sysselsättning, skriver Gunnar Eliasson, professor emeritus i industriell dynamik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Med sitt banbrytande arbete ”Geldzins und Güterpreise” (”Räntan och priserna”, publicerad 1898, översatt till engelska 1936) har Knut Wicksells syn på en ekonomis dynamiska egenskaper gradvis genomsyrat och förnyat ekonomiskt tänkande. Han lade grunden för en teori som förenade den reala ekonomin med det monetära systemet. Hans betoning av förväntningarnas betydelse introducerade ett dynamiskt tidsperspektiv som tidigare saknats.

Wicksell beskrev vad han kallade en kumulativ inflationsprocess. Den uppstod när en stor positiv skillnad mellan den ”naturliga räntan” (ett mått på kapitalets förräntning) och penningräntan upprätthölls med konstlade medel, till exempel politik. Vårdslös politik genom att med sedelpressarnas hjälp pumpa upp ekonomin med pengar, som jagade en given volym produkter, gav enligt klassisk monetär teori upphov till inflation, en ojämnvikt som i det monetära systemet, enligt Wicksell, kunde skapa kumulativ inflation. Några ekonomer, bland dem Bertil Ohlin, menade att Wicksells teori också innehöll en enkel modell för ekonomisk tillväxt. Den stora positiva skillnaden mellan kapitalets förräntning och den monetära låneräntan borde stimulera investeringar, och därmed öka tillväxten. Om tillväxten höll jämna steg med sedelpressarna kunde inflationen i princip hållas i schack.

Annons
Annons
Annons