Annons

”Världsbäst på eHälsa kräver internationellt samarbete”

Det är glädjande att myndigheter nu äntligen tittar mer på internationellt delade detaljerade dokumentationsmodeller för innehåll i journaler. Vi hoppas att de ger tillräckligt kraftfulla och tydliga budskap så att de upphandlande vårdgivarna också ser vikten av detta. Om vi ska bli världsbäst på eHälsa krävs internationellt samarbete, skriver flera forskare i medicinsk informatik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Staffan Löwstedt
Foto: Staffan Löwstedt
Foto: Staffan Löwstedt

Vi forskare i medicinsk informatik instämmer i H-G Tiselius insiktsfulla analys (SvD 18/9) att patientjournalernas bristande struktur och standardisering behöver åtgärdas. Vi håller med Tiselius om att arbetet är ”gigantiskt”; i vården beskrivs data om oss patienter från molekylnivå och ända upp till mentalt och socialt sammanhang. Dessutom ska journalen vara läsbar under hela vår livstid, inte bara journalsystemets livstid. Medicinska framsteg ökar dessutom hela tiden vad som behöver fångas.

Annons
Annons
Annons