Annons
X
Annons
X

Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem

Svenska skolor är världsledande på att dela ut datorer, men bland de sämsta på att använda dem. Sverige underkänns på över hälften av punkterna i Digitaliseringskommissionens granskning av it i skolan, som presenteras på torsdag.

– Det är lärarnas skyldighet att använda it, säger pedagogikprofessor Berner Lindström.

Sverige är dåligt på att använda datorer i skolundervisningen.
Sverige är dåligt på att använda datorer i skolundervisningen. Foto: TT

Datorerna på bänkarna är uppfällda. Det är mattelektion för årskurs 9 i Skuru skola i Nacka.

Skuru skola är en av dem som satsar på enskilda elevdatorer, så kallade 1:1-satsningar. Men erfarenheten är dubbel, enligt Omid Ishan, lärare i matte och NO.

Att eleverna lär sig arbeta i datorerna är nödvändigt, konstaterar han. Fördelarna är också många. Vissa lärare filmar genomgångar, ibland används e-böcker där eleverna kan anteckna hur de vill. Men hur it används i undervisningen är uteslutande upp till läraren själv, konstaterar Omid Ishan.

Annons
X

**På torsdag presenterar **Digitaliseringskommissionen en rad förslag för it-minister Anna-Karin Hatt (C) för att förbättra digitaliseringen av den svenska skolan. Sverige får underbetyget ”dålig” i fyra av sju kategorier. Två får ”medel”, och bara en ”bra”.

Det är bara på mätområdet antalet datorer per elev i årskurs 8 som Sverige får betyget ”bra”. Här rankas Sverige rentav högst av alla undersökta länder, visar underlaget som SvD tagit del av.

Men lärarnas användning av it-utrustning på lektionerna får underkänt, liksom andelen lärare som deltagit i it-kompetensutveckling. Andelen av försäljningen av läromedel som är digital får också rött ljus – endast fyra procent av alla läromedel säljs digitalt.

Det är ingen som frågar ”ska vi ha papper och penna i skolan?”, det är samma sak att fråga ”ska vi ha digital teknik i skolan?”
Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

De utvärderingar som nu görs av kommuners satsningar på enskilda elevdatorer/surfplattor visar att många lärare är skeptiska till den nya tekniken.

– Det finns ett utanförskap bland lärarna som är djupt oroande, säger Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och medlem i det forskarnätverksom arbetar med utvärdering av lärande och digitalisering.

Gruppen har utvärderat 1:1-satsningar i ett knappt tiotal västsvenska kommuner.

Och resultaten pekar åt samma håll: Närmare 20 procent av lärarna ser it i skolan som ett påfund som inkräktar på deras undervisning. En knapp tredjedel bejakar utvecklingen och tar egna initiativ. Resten ligger däremellan.

– I studie efter studie ser vi den här polariseringen. Som det ser ut nu har vi inte någon likvärdig skola, säger Berner Lindström.

När lärarna själva fått utvärdera vad som mest hjälpt dem att använda it i undervisningen, rankas kollegialt utbyte och stöd inom skolan högst. Men inte externa kurser.

– Det går inte bara att skeppa ut datorerna. Och definitivt inte att skicka iväg folk på kurs. Det handlar om att skapa en miljö för skolutveckling. Ledningen måste vara drivande, men också få lärarna med sig.

Att använda it i undervisningen är lärarnas skyldighet, det är inte ok att inte vilja, anser Berner Lindström.

– Digitalisering är en del av vår värld. Det är en del av hur du gör matematik, orienterar dig i SO eller ägnar dig åt miljöfrågor. Det handlar om skolutveckling och det slipper man inte ifrån. Det är ingen som frågar ”ska vi ha papper och penna i skolan?”, det är samma sak att fråga ”ska vi ha digital teknik i skolan?”.

Fortfarande används elevernas datorer framför allt till informationssökning och för att skriva. Men Berner Lindström är positiv. Andelen skeptiska lärare har minskat med tiden och han anser att it i skolan fått en självklar plats.

NO-läraren Moa Wikner, också på Skuru skola, ser en utmaning i att hitta nya arbetssätt med hjälp av tekniken. Eleverna får göra egna filmer och podcasts (inspelade program), hon filmar själv vissa genomgångar, hon går in i elevernas digitala dokument och kommenterar och följer arbetsprocessen eller gör digitala, självrättande prov.

– Det finns enorma fördelar med att arbeta så här, men det går inte att bara sätta datorn i händerna på eleven och säga ”sök information”.

Men hon poängterar att det är hennes eget intresse som gör att hon ständigt letar nya undervisningssätt - och hon skulle aldrig hinna om hon inte använde sin fritid.

– Det är jätteolika hur vi lärare gör. Skolan har egentligen bara delat ut datorer till eleverna, utan att ge lärarna information om hur vi ska använda dem.

Annons
Annons
X

Sverige är dåligt på att använda datorer i skolundervisningen.

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X