Världsbanken: Skadlig minskning av investeringar

Världsekonomin är i ett sårbart läge och osäkerheten är stor. Nu vill Världsbanken se ett ökat fokus på investeringar för att kunna lyfta fler människor ur fattigdom.

Under strecket
Publicerad
"Om den nya administrationen sänker inkomstskatter och bolagsskatter som de sagt kan det ge högre tillväxt i USA. Men det finns många om och men", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken. På bilden pågår byggnadsarbete vid Capitol Hill i Washington inför ceremonin då Donald Trump ska svära presidenteden.

"Om den nya administrationen sänker inkomstskatter och bolagsskatter som de sagt kan det ge högre tillväxt i USA. Men det finns många om och men", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken. På bilden pågår byggnadsarbete vid Capitol Hill i Washington inför ceremonin då Donald Trump ska svära presidenteden.

Foto: Pablo Martinez Monsivais
"Det är dags för en stor investeringsinjektion. När länder investerar sprider det sig också till det privata näringslivet", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken.

"Det är dags för en stor investeringsinjektion. När länder investerar sprider det sig också till det privata näringslivet", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken.

Foto: Världsbanken
Annons

Osäkerhet. Ordet återkommer gång på gång i Världsbankens rapport om läget för världsekonomin. Organisationen, med bas i Washington, spår en tillväxt på 2,7 procent i världen i år. Det är bättre än under det svaga fjolåret 2016, men riskerna är många enligt Världsbanken.

– Tillväxten i världsekonomin är sårbar. Många råvaruproducerande länder, som Nigeria, Ryssland och Brasilien, har varit i djup lågkonjunktur och är beroende av stigande oljepris för att kunna återhämta sig.

Annons
Annons
Annons