Hela denna artikel är en annons

Världens allra största solkraftsprojekt

Det sägs att endast en timmes solljus på jorden avger tillräckligt mycket energi för att försörja hela mänskligheten under ett års tid. Om det låter bra, hur långt har vi då kvar innan vi kan förlita oss helt och hållet på lampan i rymden? En bra bit!

Desert Sunlight Solar Farm, Kalifornien.

Foto: Bloomberg / Bloomberg Bild 1 av 5

Solar Star, Kalifornien.

Foto: Solar Star Bild 2 av 5

Topaz Solar Farm, Kalifornien.

Foto: NASA Bild 3 av 5

Gujarat Solar Park, Charanka, Indien

Bild 4 av 5

USA:s president Barack Obama besöker Copper Mountain Solar Facility i Nevada.

Foto: Lawrence Jackson / The White House Bild 5 av 5

Antalet solparker växer kraftigt – på bara tio år har kapaciteten ökat fyrtio gånger. Men sammantaget utgör de ändå en bråkdel av världens samlade behov. I dag uppgår den installerade effekten, världen över, till omkring elva gånger den svenska vattenkraften. Det är möjligen mycket, men det räcker inte långt.

Tilltron till solenergin är dock stor, och så även i finansbranschen. Förvaltarna av Nordeas Klimatfond hör till de som tror på tillgångsslaget, och har omkring 6 procent av kundernas pengar placerade i solenergibolag. Ett av dem är Meyer Burger som tillverkar solpaneler och erbjuder en kombination av generering och lagring av ström.

Och Meyer Burger är bara ett av väldigt många uttryck för att utvecklingen går snabbt framåt. En växande efterfrågan på renare energislag driver fram nya innovationer, och investeringar i nya produktionsanläggningar har tvingat ned priserna på solceller radikalt. Nya företag har vuxit fram från ingenstans, och tusentals jobb har skapats på vägen.

Här är några av världens mest ambitiösa satsningar på storskalig solkraft.

Desert Sunlight Solar Farm, Kalifornien.

Foto: Bloomberg / Bloomberg Bild 1 av 3

Solar Star, Kalifornien.

Foto: Solar Star Bild 2 av 3

Topaz Solar Farm, Kalifornien.

Foto: NASA Bild 3 av 3
Desert Sunlight Solar Farm, Kalifornien.
Desert Sunlight Solar Farm, Kalifornien. Foto: Bloomberg / Bloomberg

Desert Sunlight Solar Farm, Kalifornien – 550 MW

Desert Sunlight Solar Farm är belägen i Mojaveöknen i södra Kalifornien. Den delar tredjeplatsen med Topaz Solar Farm med en installerad kapacitet på 550 megawatt. Parken består av drygt 8,8 miljoner paneler tillverkade i kadmium. Totalt sträcker sig anläggningen över drygt 16 kvadratkilometer, vilket motsvarar mer än halva Stockholms innerstad. Bygget stod klart i januari 2015 och parken ägs gemensamt av bland annat NextEra Energy och GE Energy Financial Services.

Solar Star, Kalifornien.
Solar Star, Kalifornien. Foto: Solar Star

Solar Star, Kalifornien – 579 Mw

Solar Star stod klar i juni 2015 och består av drygt 1,7 miljoner solpaneler av kisel utspridda över 13 kvadratkilometer. Det motsvarar nära 1 900 fotbollsplaner. En av Sveriges största anläggningar, Solparken i Västerås, tjänar som jämförelse med sina 91 solfångare på 40 000 kvadratmeter, och en effekt på drygt 1 megawatt.

Topaz Solar Farm, Kalifornien.
Topaz Solar Farm, Kalifornien. Foto: NASA

Gujarat Solar Park, Charanka, Indien

Bild 1 av 2

USA:s president Barack Obama besöker Copper Mountain Solar Facility i Nevada.

Foto: Lawrence Jackson / The White House Bild 2 av 2

Topaz Solar Farm, Kalifornien – 550 Mw

Topaz Solar Farm är till ytan nästan dubbelt så stor som Solar Star. Den har drygt 9 miljoner solpaneler i kadmium, fördelade över drygt 25 kvadratkilometer, vilket gör att parken till ytan är störst. Den är belägen i San Luis Obispo County i centrala Kalifornien och nådde full kapacitet i november 2014. Projektet påbörjades under 2011 och har kostat ägarna MidAmerican Renewables drygt 2,5 miljarder dollar.

Gujarat Solar Park, Charanka, Indien
Gujarat Solar Park, Charanka, Indien

Gujarat Solar Park, Charanka, Indien - 500 MW

I nordvästra Indien – regionen Gujarat – ligger Gujarat Solar Park med en kapacitet på över 500 megawatt. Anläggningen är utspridd över drygt 22 kvadratkilometer, och stod färdig i slutet av 2014. Gujarat-parken kan betraktas som ett första steg i Indiens långsiktiga plan att bygga 25 så kallade “Ultra Mega Solar Projects”. Samtliga parker ska ha en kapacitet på 500 megawatt eller mer, och det långsiktiga målet är att utöka Indiens solenergikapacitet til 100 gigawatt.

USA:s president Barack Obama besöker Copper Mountain Solar Facility i Nevada.
USA:s president Barack Obama besöker Copper Mountain Solar Facility i Nevada. Foto: Lawrence Jackson / The White House

Copper Mountain Solar Facility, Nevada – 458 MW

Copper Mountain Solar Facility ligger i Boulder City i södra Nevada. Den första delen av parken stod klar i december 2010. Den hade då en kapacitet på 58 megawatt, och var vid den tidpunkten USA:s största. Parken har sedan expanderat i två steg och har i dag en kapacitet på närmare 460 megawatt. Ytterligare en tillbyggnad förväntas utöka kapacitet med omkring 90 megawatt slutet av 2016. Parken ägs av Sempra Generation.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons