X
Annons
X

Världens största samhällsexperiment

På Plats | I Mittens rike (3)
HONGKONG Utsikten över havet från hotell Peninsulas romerska marmorbad skulle kunna vara från kolonialtiden, åtminstone djonkerna som numera motordrivna skyndar sina ärenden öar och hamnar runt i det lilla ölandet. Gäster som ser ut att härstamma från den f d brittiska kronkolonins glansdagar behöver inte vänta många sekunder på dagens första G&T, elegant framburen av uniformerad servitör i vita handskar.
Rollsen står ännu i täta stim på gatorna, men även denna asiatiska tillväxtmotor har drabbats av nedgången i världsekonomin. De lokala byggherrarna från Gammon Skanska får jobba hårdare för att hålla ställningarna i ökad konkurrens med de nya entreprenörerna från fastlandet. Välståndsbildningen har inte sänkt arbetstakten i denna flitiga del av Kina; här jobbar man fortfarande sex dagar i veckan. Det kan behövas, ty nu dras världskapitalet också till fastlandskonkurrenter i pärlflodsdeltat - t ex den högteknologiska frizonen Shenzhen, för att inte tala om Kinas Klondyke
lite längre bort, Shanghai.

1997 överlämnade britterna Hongkong till Kommunistkina. Farhågorna om en snabb konvergens med diktaturen har kommit på skam. Snarare framstår skillnaderna i dag som bestående konkurrensfördelar: konvertibel valuta, fria medier, lagstyre och individuella rättigheter. Pekingregimen har omvalt marionetten Tung Chee-hwa, men lämnat Hongkong i fred att fortsätta vara en port för kapitalet. Det lär ta tid innan den omvända konvergensen kommer till stånd så att skillnaderna utjämnas och hela Kina når ett frihetligare stadium.
Den demokratiska kapitalismen som socialismens högsta stadium? Så ser experimentet Kina ut efter ett decennium, det största sedan den amerikanska revolutionen. När den 59-årige teknokraten Hu Jintao i höst utses av folkkongressen att fortsätta den ekonomiska reformprocessen står mycket på spel - inte minst för de utländska investerare som likt en gisslan betalar för uppsvinget i förhoppning om framtida vinster. Men framför allt berör öppnandet de hundratals
miljoner i byarna som ännu inte har inlemmats i penningekonomin, och de hundratals miljoner som blir arbetslösa under omvandlingstrycket från WTO-medlemskapet, och den nya nomenklatura som berikar sig under slagordet "någon måste ju bli rik först".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X