Annons
X
Annons
X

Tove Lifvendahl: Världens mest attraktiva invandrarland är inte Sverige

Ledarbloggen
Statsminister Stefan Löfven besöker boende och personal på Rågsveds servicehus och talar om ett Sverige där drömmar blir verklighet.

Statsminister Stefan Löfven besöker boende och personal på Rågsveds servicehus och talar om ett Sverige där drömmar blir verklighet. Foto: Tomas Oneborg, SvD

Det finns få så slitna vänsterretoriska figurer som den avfärdande om USA. Variationer på det fräna och defensiva "Ja, vi ska i alla fall vara glada för att vi inte har det som i USA!" återkommer regelbundet. Idag var det Stefan Löfven som under sitt tal på ett äldreboende i Bandhagen fastslog att Sverige gudskelov inte är som USA. "I USA talar de om den amerikanska drömmen. Men för allt för många så blir det just det – en dröm som aldrig slår in. I Sverige använder vi verktyg som gör drömmen till verklighet."

Verkligen? Under perioden 2007–2011 uppnådde 9 procent av inrikesfödda (hit räknas naturligen även andra generationens invandrare) inte gymnasiebehörighet. För de utrikesfödda är siffran 35 procent. Mer än var tredje utrikesfödd uppnår alltså inte gymnasiebehörighet, (vilket innebär godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andra språk). Hur länge man har bott i Sverige påverkar givetvis resultaten, men i SCB:s rapport Integration – en beskrivning av läget i Sverige (december 2013) finns också exempel på urskiljningsbara grupper där hela 26 procent inte når gymnasiebehörighet trots att de har varit i Sverige i tio år eller längre. Jag vet inte om Stefan Löfven sonika tänker bort dessa unga människor när han talar om att vi i Sverige förverkligar drömmar, för de verktyg han talar stort om tycks inte ha funnits tillgängliga exempelvis på de svenska skolor där hälften av eleverna går ut med ofullständiga betyg.

Och medan Sverige försöker bomma igen huset är USA alltjämt ett invandrarland (även om invandringsmotstånd är synbart på båda sidor Atlanten). 990 553 utlandsfödda blev lagliga och permanenta boende (Green Card holders) under 2013. Mängden tillfälliga besökare – turister, affärsresande och internationella studenter uppgick till 173 miljoner personer (turistande eller affärsresande kanandensare samt mexikanare med nonresident Border Crossing Card ej inräknade). Utöver detta beräknades under 2011 och 2012 att det fanns ungefär 11.4 miljoner ”unauthorized immigrants”.

De här siffrorna ter sig obegripliga, om Löfven har rätt. Hur kan det komma sig att de söker sig till USA – där drömmar kanske inte slår in? Det är ju inte alls som i Sverige – där drömmar förverkligas. USA har förvisso en stor ekonomi och den nästa högsta medianhushållsinkomsten i OECD men också samtidigt den fjärde största ojämlika inkomstfördelningen. De har klyftor, för att säga det på svenska. Trappstegen har blivit brantare. Men, som Johan Norberg skrev i en kolumn (SvD 1/3-14), ”chansen att klättra upp för dessa steg har inte minskat”. Ekonomer från universiteten i Harvard och Berkeley har undersökt statistiken för social rörlighet och konstaterar att den berömda amerikanska drömmen inte har stagnerat, utan snarare förstärkts.

Annons
X

Sverige är inget dåligt land, men vi är heller inte världsbäst. När det gäller integration upplever vi oss vara i framkant, och återger gärna omdömet ”Sverige bäst på integrationspolitik”. Dessvärre tycks inte hög politisk ambition automatiskt generera goda resultat. Det faktum att Sverige ligger i OECD:s bottenliga när det gäller att få in utrikesfödda på arbetsmarknaden antyder att det finns ett glapp mellan självbild och verklighet. (Ja, USA ligger i toppskiktet i denna internationella och för välståndsutvecklingen avgörande tävlingsgren.)

I det skenet blir det så beklagligt att Sveriges statsminister kostar på sig en så storvulen retorik om Sverige, och en så förklenande om USA. Nej, vi kommer inte att bli precis som USA, men i vissa avseenden skulle Sverige vara ett bättre land om vi någon gång, och lite mer ödmjukt, kunde lära oss något av det som gör att USA alltjämt är världens mest attraktiva invandrarland.

Annons

Statsminister Stefan Löfven besöker boende och personal på Rågsveds servicehus och talar om ett Sverige där drömmar blir verklighet.

Foto: Tomas Oneborg, SvD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X