X
Annons
X

Världens första Bokomat Nytt projekt för bokutlåning prövas under ett år vid Lidingö Stadsbibliotek

Färre boklån men fler ljudböcker. Statistiken för biblioteken talar samma språk som försäljningen för bokhandeln. Också databaser drar besökare. Lidingö lockar med världens första Bokomat.

Vi lånar inte längre 7,6 böcker per år utan bara 7,2 utslaget per invånare. Det är framför allt lån av skönlitteratur som minskat, men även barnböcker och fackböcker visar samma tendens. Under de senaste tre åren har "vanliga" boklån sammanlagt minskat med 3,3 miljoner.
Det visar statistik från Statens kulturråd över folkbibliotekens verksamhet 2003.
Nyligen skrev SvD (13/11) om att förlagens försäljning av ljudböcker har mer än fördubblats på två år och att iscensatta inspelningar på cd är nästa satsning.

– Till talböcker räknas de som ges ut för synskadade. Men utbudet av kommersiella ljudböcker har ökat, med fler titlar, och det ger utslag även i bibliotekens utbud, bekräftar Birgitta Modigh, avdelningschef på Kulturrådet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X