X
Annons
X

Carl Rudbeck: Världen går inte att ­förstå utan religion

För de troende är religionen ingen vetenskaplig hypotes som kan prövas, utan något som ger livet mening. 
För de troende är religionen ingen vetenskaplig hypotes som kan prövas, utan något som ger livet mening. 

I den radikala upplysningens program var kampen mot religionen en viktig del. Voltaires stridsrop "Krossa den skändliga!" blev sammanfattningen av denna antiklerikala attityd. Andra delar av upp­lysningen har framgångsrikt genomförts men på denna punkt har den misslyckats och det ganska totalt. Inte ens dagens polemiska ateister som Richard Dawkins eller den briljante polemikern Christopher Hitchens har krossat den skändliga. 

För de troende är religionen ingen vetenskaplig hypotes som kan prövas, utan något som ger livet mening. 

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X