Pelle Snickars:Världen före 1900-talets katastrofer

PACIFIST. Det var ett humanistiskt projekt av en av Europas rikaste personer. Med början 1908 skickade Albert Kahn ut fotoexpeditioner världen runt för att främja förståelse och välvilja mellan människor. I hans enorma arkiv finns bland annat bilder i färg av fattig-Sverige.

Under strecket
Publicerad
Annons

Strax söder om Bois de Boulogne, just före det att Seine kröker sig mot Paris innerstad, ligger Musée Albert Kahn. Bakom täta barrträd skymtar en praktfull villa, och längre in på godset ligger en ännu magnifikare trädgård. Invid en engelsk park samsas här ett bedårande rosarium med den mest utsökta japanska trädgårdskonst. Små bäckar porlar, och man förlorar sig lätt i den intagande parkens behaglighet. Bankiren Albert Kahn införskaffade egendomen i början av 1890-talet. Liksom det mediearkiv Kahn byggde upp, förefaller han ha strävat efter att trädgården skulle representera hela världen i all dess prunkande brokighet.

Albert Kahn föddes 1860 i Alsace. Som barn bevittnade han hur Tyskland införlivade provinsen efter segern i fransk-tyska kriget 1870–71. Kahn kom dock att studera ekonomi i Paris, och knappt fyllda 30 år hade han genom snillrika spekulationer på börsen skaffat sig en ansenlig förmögenhet. Kring sekelskiftet 1900 påstås han ha varit en av Europas rikaste personer, men snarare än att agera nyrikt extravagant, höll han en låg profil. Kahn gifte sig aldrig och fick inga barn. Han kombinerade ett modest leverne med välgörande ändamål, och är framför allt känd som en betydande filantrop (se Hans Ingvar Roths understreckare ”Små utopier gjorde världen lite ljusare”, 29/5 2007).

Annons
Annons
Annons