Annons
X
Annons
X

Världen enligt politikerna

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de mest omvärldsorienterade partierna. Men svenska politikers världsbild är mycket snäv. Det visar SvD:s granskning av vilka länder som omtalats i riksdagens talarstol – och vad partierna säger om länderna – de senaste 20 åren.

Foto: APN/TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 12

Vänsterpartiet talar tyst om Sovjet

Foto: APN/TT

Vänsterpartiet är tillsammans med Miljöpartiet det i särklass mest internationellt orienterade partiet. V pratar framförallt mer om Latinamerika än övriga partier – och när de gör det ligger fokus bland annat dels på samarbeten av olika slag, dels på att påminna om militärdiktaturernas brott.

Medan övriga partier snabbt tröttnade på att prata om Irak efter invasionen där 2003, har V i högre grad än andra fortsatt att prata om landet. Sydafrika är en annan favorit.

Men det finns länder som V helst talar tyst om. Sovjetunionen fungerar fortfarande som ett slagträ i riksdagen, som både Moderaterna och Folkpartiet gillar att ta upp. Men V talar mindre om det forna imperiet.

**21 procent **av V:s inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Foto: CLAUDE PARIS/AP Bild 1 av 1

Bild 2 av 12

Miljöpartiet de oväntade frankofilerna

Foto: CLAUDE PARIS/AP

Miljöpartiet är det klart mest frankofila partiet de senaste 20 åren. Men det är inte någon speciell fråga de fastnat för, utan Frankrike nämns i alla möjliga sammanhang i både negativ och positiv bemärkelse: ”telekompaketet”, ”romer”, ”höghastighetståg” och ”livskvalitet” kommer högt i SvD:s associationsanalys över vilka ord MP nämner samtidigt som landet.

**När MP-ledamöterna **talar om Tyskland är det däremot nästan helt och hållet ur ett kritiskt miljöperspektiv: Vanliga associationsord är ”utsläppsrätter”, ”kolkraft” och ”Vattenfall”.

**Irakkriget debatterades **flitigt av MP-ledamöterna. De talade också mycket om Japan i samband med Fukushimaolyckan 2011. När MP talat om Syrien det senaste åren har ”sanktioner” varit ett viktigt ord.

**22 procent **av MP:s inlägg i riksdagen nämner ett utland.

Annons
X
Annons
X
Foto: RAMON ESPINOSA/AP Bild 1 av 1

Bild 3 av 12

Folkpartiet skrämmer med ryssen och Kuba

Foto: RAMON ESPINOSA/AP

**Folkpartiet är efter **Vänsterpartiet och Miljöpartiet det parti som talar mest om andra länder, och det mest internationellt intresserade borgerliga partiet tillsammans med Moderaterna.

FP-ledamöter använder gärna andra länder som markörer i inrikespolitiken, och tar upp dem som avskräckande exempel.

När FP talar om Ryssland är det tydligt att rysskräcken lever i partiet: Ord som de starkt associerar till landet är ”upprustning”, ”motsättningar” och ”auktoritära”. M, som också talar mycket om Ryssland, talar däremot mer om ”relationer” och ”jämbördig”, medan MP mest fokuserar på brott mot mänskliga rättigheter och nämner ”maffian”, ”fångar” och ”Tjetjenien” ofta i samband med Ryssland.

Kuba används också gärna som ett avskräckande exempel av FP.

**Partiet visade även **ett ökat intresse för Azerbajdzjan när Eurovision song contest arrangerades där 2012.

19 procent av FP:s inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Foto: TT Bild 1 av 1

Bild 4 av 12

Socialdemokraterna långt från Palmes glansdagar

Foto: TT

Socialdemokraterna tillhör tillsammans med Centerpartiet de som är mest ointresserade av omvärlden. En gemensam nämnare är att det rör sig om de traditionellt två stora folkrörelsepartierna.

**Men S har **också en historia av stark internationalism, där Olof Palme var en mycket profilerad utrikespolitiker. SvD:s undersökning visar tydligt att arvet efter Palme på den punkten till stor del begravts.

**Bland de konfliktområden **som S nästan inte nämnt alls finns Kurdistan.

**16 procent **av S inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Foto: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS Bild 1 av 1

Bild 5 av 12

Centerpartiet ser Tyskland som förebild

Foto: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

Arbetare i en Porsche-fabrik i Tyskland.

Centerpartiet är ett av de minst utrikespolitiskt intresserade partierna, att döma av frekvensen som de nämner andra länder i riksdagen.

C-ledamöterna talar i likhet med andra partier allt mer om Tyskland, men främst kopplat till arbetsmarknad och företagande i landet.

**Andra länder som **bubblar ovanligt högt på C:s lista är Japan och Polen – det senare kopplat till arbetskraftsinvandring och miljöfrågor.

15 procent av C:s inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Foto: KHALED AL-HARIRI/REUTERS Bild 1 av 1

Bild 6 av 12

SD gav Syrien topplacering

Foto: KHALED AL-HARIRI/REUTERS

**Sverigedemokraterna har **bara suttit i riksdagen i drygt tre år, så siffrorna för dem gäller en kortare period. Men hittills har SD haft mycket tydligt utlandsfokus. I mer än vart fjärde inlägg som SD gjort i riksdagens talarstol har ett land utanför Sverige nämnts.

**Under 2013 året **pratade deras ledamöter mycket mer om Syrien än något annat parti, vilket bidrog till att landet blev det allra mest omtalade i riksdagen i fjol, före den vanliga ettan USA.

Somalia är ett annat land SD ofta tar upp. SvD:s associationsanalys visar att det främst är flyktingfrågor som SD talar om i anslutning till utlandet.

**SD använder också **tydligt både mer positiva och negativa uttryck när de nämner andra länder än andra partier gör, visar analysen. De använder helt enkelt mer känslolägen.

29 procent av SD:s inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1

Bild 7 av 12

Moderaterna svala till omvärlden

Foto: YVONNE ÅSELL

Carl Bildt på flygresa.

**Utrikesminister Carl Bildts **intresseområden avspeglar sig i Moderaternas världsbild, då partiet pratat mer än andra om bland annat Georgien, Vitryssland och de baltiska staterna.

Afghanistan är ett annat land som Moderaterna pratat mer om än de flesta andra partier, särskilt riksdagsåret 2009–2010. Framförallt pratade de då om den svenska insatsen i landet, och riksdagsöverenskommelsen om en ny inriktning från stridande trupp till ”stödjande säkerhetsinsatser.”

Även om M tillhör den hälft av riksdagspartierna som oftast nämner andra länder, är de också det parti som använder minst värderande ord när de pratar om världen utanför Sverige, det vill säga mindre känslomässiga lägen.

19 procent av M:s inlägg i riksdagen rör ett annat land

Annons
X
Annons
X
Foto: JOSEPH KAY/AP Bild 1 av 1

Bild 8 av 12

Kristdemokraterna ryckiga i intresset för krisländer

Foto: JOSEPH KAY/AP

Kristdemokraterna uppvisar ett tämligen ryckigt intresse för utlandet. De tillhör de generellt minst utlandsorienterade partierna, men är å andra sidan väldigt engagerade när intresset för ett visst land plötsligt ploppar upp.

KD-ledamöterna har också ett högre känsloläge än de flesta andra partier när de pratar om utlandet, visar SvD:s analys.

**En tydlig trend de **senaste 20 åren är att KD-ledamöterna intresserar sig för länder i kris, som Kongo, Rwanda och Angola. När de pratat om Syrien den senaste tiden är associationerna ofta orden ”kristna” och ”flyktingar”.

**Israel är också **ett intressant land för KD, bland annat har de utmärkt sig genom att prata ovanligt mycket om Hamas.

**15 procent **av KD:s inlägg i riksdagen rör ett annat land.

Annons
X
Annons
X
Annons
X