Annons

Världen behöver mer metall och fler gruvor

Efterfrågan på metaller ökar i världen eftersom det bidrar till bygga upp och utveckla välfärden. Detta är något vi välkomnar. Kritiken är i många fall missriktad, skriver professor Pär Weihed och Per Ahl, vd för SveMin.

Publicerad

Till skillnad mot andra delar av det svenska näringslivet så är gruvnäringen i tillväxt. Gruvföretagen letar med ljus och lykta efter ny arbetskraft. Många av arbetstillfällena skapas i glesbygdskommuner som länge haft en nedåtgående trend. Detta i sin tur ökar möjligheterna för många kommuner att kunna bibehålla och förbättra servicen för kommuninvånarna, vilket i sin tur är bra och till nytta för hela Sverige.

I norra Sverige har investeringar i gruvnäringen omfattande 40–50 miljarder lett till att området ligger i topp i många tillväxtmätningar. Nya prognoser visar också att den svenska gruvproduktionen fram till 2025 kan trefaldigas och då kan skapa uppemot 50 000 nya arbetstillfällen. Detta kommer att innebära att gruvnäringen då står för uppemot fem procent av landets BNP.

Annons
Annons
Annons