Varken säga bu eller bä

Under strecket
Publicerad
Annons

Ingen kunde väl ana att diskussionen om orden björnkoll och örnkoll skulle bli så intressant och livlig. Aldrig har jag fått så många mejl i en språkfråga som denna! Två läsare, Marcus Åkesson och Jan Wickenberg, hänvisar bägge till den ordbok som datateknologsektionen vid Chalmers tekniska högskola färdigställt. Den har adress
http://www.dtek.chalmers.se/~d2fred/ordbok/ Här står följande under rubriken "björnkoll":
subst. Benämning på ett relativt långt gånget stadium av onykterhet och en av denna orsakad allmän brist på kontroll och världsuppfattning. Ordet uppkom efter nollkommitténs överlämning 1994, när den tillträdande PR-chefen, Björne kallad, yttrade de berömda, och senare närmast historiska, orden "Jag har koll!", för att sedan gå rakt in i en betongvägg.

Marcus Åkesson menar att de som använder
björnkoll i betydelsen 'total kontroll' missuppfattat ordet. Björnkoll är basvrakslingo och bildat i analogi med björntjänst. Det betyder alltså 'noll koll'. Som teknolog med kunskap i basvrakslingo blir han mycket road när han till exempel läser platsannonser där företag söker någon som vill "jobba med ekonomi" och "har björnkoll på pengar." (Basvrakslingo är det språk som framför allt talas i 'basen' som är sektionslokal för Chalmers datateknologer.)

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons