”Vargstammen inte redo för licensjakt”

Foto: Heiko Junge/TT

För att kunna överväga licensjakt på varg måste stammen vara långsiktigt livs­kraftig. Där är vi inte i dag, och det krävs en helt annan politik för att nå dit, skriver Daniel Ekblom och Rebecka Le Moine, MP.

Under strecket
Publicerad
Annons

Länsstyrelserna i Gävleborg, Värmland och Västmanland/Örebro har tagit beslut om licensjakt på totalt 24 vargindivider mellan den 2 januari och 28 februari 2021. Miljöpartiet anser inte att denna hotade art som råder under strikt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv är tillräckligt stabil och lever upp till gynnsam bevarandestatus där en licensjakt på 24 individer kan tillåtas. Med en licensjakt riskerar stammen att hamna nära eller under referensvärdet 300 vargar, ett referensvärde som av juridiska och vetenskapliga skäl borde satts åtskilligt högre.

Den svenska vargstammens isolering, en hög illegal jakt och dess minimala population är problematisk eftersom den härstammar ifrån endast fem invandrade vargar. Inavelsgraden har på 33 år endast gått ned med 1 procent och ligger nu på 24 procent, likställt med syskonparning. Förvaltningens misslyckande i att förstärka stammens genetiska status är ett stort hot mot artens långsiktiga överlevnad. Eftersom få obesläktade vargar invandrar österifrån, och ännu färre lyckas överleva utan att fällas i skyddsjakt eller i den omfattande illegala jakten – och därtill lyckas få valpar – är situationen ytterst bekymmersam.

Annons
Annons
Annons