X
Annons
X

Magnus Ljunggren: ”Vargmannens” far stödde den ryska terrorn

Vintern 1914–15 skriver Sigmund Freud sin fallstudie om "Vargmannen", "Historien om en barnneuros". Han söker borra sig djupare in i ett psyke än någon gjort tidigare, frilägga ett bortträngt "urtrauma". Han är ute efter att bevisa sin metods vetenskapliga bärighet, inte minst i polemik med avfällingen Carl Gustav Jung.

Den centrala gestalten i dramat, föremålet för patientens omåttligt starka bindning, är givetvis dennes fader – Gud själv i barnets fantasier, den vita vargen (i mångfaldig form) i hans fundamentala skräckdröm.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X