Varginflyttning hotad

Svenska Jägareförbundet hotar att hoppa av uppgörelsen med regeringen om att medverka till inflyttning av vargar till Sverige. Förbundet befarar att ett statligt betänkande som presenteras idag kommer att föreslå en alltför stor vargstam.

Under strecket
Publicerad
Naturvårdsverket flyttade i mars i år en vargtik sedan den slagit renar i Jämtland.

Naturvårdsverket flyttade i mars i år en vargtik sedan den slagit renar i Jämtland.

Foto: NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverkets beslut att flytta den tvååriga vargtiken  från Tåssåsens sameby i Jämtlands län (Härjedalen) till Kilsbergen i Örebro län togs under måndagen efter att den påträffats i närheten av samebyn. Den sövdes, undersöktes och transporterades under måndagen till Kilsbergen där den i uppvaknat tillstånd släpptes ut vid 20-tiden i Kilsbergen.

Naturvårdsverkets beslut att flytta den tvååriga vargtiken från Tåssåsens sameby i Jämtlands län (Härjedalen) till Kilsbergen i Örebro län togs under måndagen efter att den påträffats i närheten av samebyn. Den sövdes, undersöktes och transporterades under måndagen till Kilsbergen där den i uppvaknat tillstånd släpptes ut vid 20-tiden i Kilsbergen.

Foto: NATURVÅRDSVERKET
Den flyttade räven befinner sig nu tio kilometer in på den norska sidan, i ett område där det inte finns plats för fler revir, enligt beslut från myndigheter.

Den flyttade räven befinner sig nu tio kilometer in på den norska sidan, i ett område där det inte finns plats för fler revir, enligt beslut från myndigheter.

Foto: NATURVÅRDSVERKET
Innan vargar kan flyttas sövs och undersöks djuret. Vargen i Jämtland flyttades med bil till Örebro län där hon släpptes ut när hon kvicknat till.

Innan vargar kan flyttas sövs och undersöks djuret. Vargen i Jämtland flyttades med bil till Örebro län där hon släpptes ut när hon kvicknat till.

Foto: NATURVÅRDSVERKET
Annons

Regeringens vargpolitik utreds av EU-kommissionen för att vargjakten kan bryta mot art- och habitatdirektivet. för att den innebär jakt på en djurart som anses ha dålig så kallad ”bevarandestatus”.

Ett nyckelbegrepp i direktivet är ”gynnsam bevarandestatus”. Hela syftet är att inte utarma den biologiska mångfalden. Alla åtgärder som görs ska säkra att en växt- eller djurart har en ”gynnsam bevarandestatus”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons