Varför vill någon ­stena brandmän?

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan något decennium förekommer en ny typ av våldsbrott i vårt land: Angrepp på räddningspersonal och räddningsfordon. Attackerna äger huvudsakligen rum, som i upploppen i Rinkeby i veckan, i invandrartäta förorter i större städer. Och de frambringar de sedvanliga förklaringarna om utanförskap, arbetslöshet, känsla av maktlöshet, frustation och avsaknad av en plats i samhället.

Men det råder ingen social automatik som säger att utanförskap leder till att man slänger sten på brandbilar eller flaskor på ambulanspersonal. Det finns åtskilliga bostadsområden som präglas av låg sysselsättning, dåliga skolresultat och låga inkomster, från vilka det aldrig rapporteras om sådana angrepp.

Annons
Annons
Annons