Annons
X
Annons
X

”Varför var vi egentligen i Afghanistan”

Den utredning som nyligen presenteras om Sveriges insats i Afghanistan ger oss kritiker rätt. Sverige har medverkat till att säkerheten är försämrad i alla landets provinser. Vi vill fortfarande ha svar på varför vi ens deltog, skriver Gösta Hultén, Lars-Gunnar Liljestrand och Thage G Peterson.

(uppdaterad)
Debatten om insatsen i Afghanistan
Svenska soldater från Isaf-styrkan på uppdrag väster om Mazar-i-Sharif. Bilden är tagen av SvD vid en reportageresa 2008.
Svenska soldater från Isaf-styrkan på uppdrag väster om Mazar-i-Sharif. Bilden är tagen av SvD vid en reportageresa 2008. Foto: Staffan Löwstedt

DEBATT | AFGHANISTAN

”De svenska trupperna har inte i Afghanistan att göra!” Så skrev vi i februari 2007 i ett upprop mot Sveriges deltagande i Afghanistankriget. Regeringens utredare, före detta riksdagsledamoten Tone Tingsgård, ger i sin utredning ”Sverige i Afghanistan 2002-2014” oss kritiker rätt. Sverige hade inte Afghanistan att göra. Kriget i stort blev en katastrof. Det svenska deltagandet var ett stort misslyckande. Inget av Sveriges mål för kriget uppnåddes. Det svenska krigsäventyret i Afghanistan är ett sorgligt kapitel i Sveriges historia. Knappast något i Afghanistan har blivit bättre efter 15 års krig. Det är utredarens slutsats. Säkerhetsläget är idag mycket sämre i alla Afghanistans 34 provinser än när kriget började 2001. Afghanistan är idag ett förött och skändat land. Till detta har Sverige medverkat. Så illa är det!

Ingen utländsk makt har någonsin vunnit ett krig i Afghanistan. Det afghanska folket accepterar inte främmande soldater i sitt land. Men både i Stockholm och i Washington var man dåligt pålästa om afghansk kultur och tradition. 

Totalkostnaden för Sverige räknas nu upp till 27 miljarder kronor, främst militära kostnader, men troligen är de underskattade.

Annons
X

För att förstå hur det kunde gå så här illa måste man ta med USA:s roll. Utredningen säger inte mycket om den, trots att det var och är USA:s krig. Befälhavaren över alla styrkor är amerikan, USA bestämmer strategi, taktik och insatsregler för kriget. Utredaren hänvisar till direktiven att Sveriges insats skall utvärderas, inte USA:s roll. Det är som att inte se elefanten i rummet. 

Det svenska krigs­äventyret i Afghanistan är ett sorgligt kapitel
i Sveriges historia.

Trots att svensk utrikespolitik under hela krigsinsatsen haft “mänskliga rättigheter” som övergripande mål, nämner utredningen inte med ett ord hur många afghaner svensk trupp har dödat, om några fångar tagits och om de kan ha torterats. Svenska folket har rätt att få veta. De så kallade incidentrapporterna bör bli offentliga. Ingen skugga faller emellertid på de svenska soldaterna och officerarna. De har ju utfört sina uppdrag på order av Sveriges riksdag, regering och försvarsmakt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Däremot skriver utredaren att ”deltagandet i Isaf bidrog till att partnersamarbetet mellan Nato och Sverige utvecklades”. Sveriges närmande till Nato är alltså det enda mål som uppnåtts.

  Utredningen förbiser att USA:s mål från första början var ”krig mot terrorismen”. Richard Holbrooke, USA:s specielle representant för Afghanistan och Pakistan, slog fast följande:”Att omvandla det afghanska samhället är inte vårt uppdrag. Flickors skolgång kan vara en viktig fråga på många håll. Vi är i Afghanistan utifrån våra egna nationella säkerhetsintressen.” (The New Yorker, 1 juli 2015).

  Detta krigsmål har från början smusslats undan i svensk politik, medier och tyvärr också nu i utredningen. Istället för att utrota terrorism, bidrog kriget i Afghanistan till att sprida den till Mellanöstern. al-Qaida startades en gång i Afghanistan med stöd av USA.

  Sverige följde beredvilligt direktiven från USA/Nato också när insatsen 2009 gick över i den hårt kritiserade upprorsbekämpningen (COIN) som gick på tvärs mot de civila målen.

  I det alliansfria Sverige hade 2004 försvarets inriktning mot nationellt försvar ersatts av deltagande i internationella operationer, vilket i realiteten betydde Nato. För Sverige blev kriget i Afghanistan ett medel att kvalificera sig som partner till USA/Nato i kommande militära operationer. Det betonades också av forskare från Försvarshögskolan.

  De civila målen tjänade att göra kriget mer acceptabelt för svenska allmänheten. Sverige var i och för sig inte ensamt om att dölja Afghanistankrigets syfte. I Tyskland kände man sig tvungen att ha med mål om flickskolor i Afghanistan, trots att skälet för insatsen var lojalitet med USA. Också Sverige uppträdde i Afghanistan som en trogen vapenbroder till USA/Nato.

  Utredningen tar alltså inte upp den mest centrala frågan: varför deltog Sverige i Afghanistankriget?  

  Men ansvaret att svara ligger inte på utredaren. Det ligger inte ens främst hos regeringen, utan hos de ledande svenska politiker som beslöt att Sverige skulle delta. De måste tala klartext om motivet för vårt deltagande i Sveriges största krig i modern tid och ge svenska folket ett ärligt svar.  

  Gösta Hultén

  journalist, medgrundare av Svenska Afghanistankommittén

  Lars-Gunnar Liljestrand

  tidigare ordförande för Föreningen Afghanistansolidaritet

  Thage G Peterson

  teolog och tidigare försvarsminister och riksdagens talman

  Här finns hela utredningen.

  Annons

  Svenska soldater från Isaf-styrkan på uppdrag väster om Mazar-i-Sharif. Bilden är tagen av SvD vid en reportageresa 2008.

  Foto: Staffan Löwstedt Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X