Annons

Jonathan Morén:Varför uppnår alltid oduglingar det de eftersträvar?

Omkring år 980 skrevs det här verket av Abu Hayyan al-Tawhidi (till vänster) och Abu Ali Miskawayh (i mitten på bilden till höger) en fascinerande introduktion till livets frågor. 
Omkring år 980 skrevs det här verket av Abu Hayyan al-Tawhidi (till vänster) och Abu Ali Miskawayh (i mitten på bilden till höger) en fascinerande introduktion till livets frågor. 

Är det en drypande ironi som möter oss läsare i det synbart naiva, tusen år gamla samtalet mellan två lärda? Jonathan Morén läser ”The philosopher responds” från 900-talet, ett fascinerande verk som för första gången föreligger i en engelsk översättning.

Under strecket
Publicerad

Varför blir folk obehärskat rasande när de misslyckas med att till exempel få upp ett lås, så till den grad att de börjar bita i låset, svära och häda? Varför finns berg? Hur kommer det sig att kortvuxna tenderar att vara förslagna och långa människor dumma? Vad är egentligen drömmar för något? Varför skriver de som är mest kunniga om verslära själva så klen vers? Hade Gud något särskilt syfte med att skapa världen? Och varför är det så svårt att bota epilepsi? 

Den som tycker att ovanstående ämnen spretar lite väl mycket för att vara hämtade ur ett och samma verk blir knappast lugnad av beskedet att boken innehåller ytterligare 168 minst lika yviga och vildvuxna frågor, utan annan ordning än den emellanåt skönjbara fria associationens. Skådeplatsen är den buyidiska hovmiljön, sannolikt i Bagdad eller Rayy, tidpunkten är omkring 980 och de bägge författarna är – eller rättare sagt: är på god väg att bli – två av sin tids mest namnkunniga i regionen: Abu Hayyan al-Tawhidi (död 1023) och Abu Ali Miskawayh (död 1030).

Annons
Annons
Annons