Annons

Varför tystnad om Hamas planer?

Publicerad

Den största faran är de godas tystnad. Detta gäller i högsta grad i Mellanösternkonflikten. När Hamas i södra och Hizbollah i norra Israel provocerade fram den beväpnade konflikten tidigare i år var det tyst om att det hela bara var ett nytt steg på vägen att förinta Israel.
FN:s resolution 181 från 1947 beslutade att två stater, en judisk och en arabisk, skulle bildas. Jerusalem skulle bli ett FN-protektorat. Endast och uteslutande Israel har accepterat resolutionen. Araberna ville inte ha en ny stat vid sidan av Israel. De ville – och vill än i dag – förinta Israel och försökte med vapen 1948, 1967 och 1973.

Vissa debattörer säger att problemet löses lätt, bara Israel drar sig tillbaka till gränserna före 1967 och att ett arabiskt Palestina bildas på de överlämnade områdena. Men ingen säger varför det inte varit fred och varför det inte bildats ett självständigt Palestina på dessa områden redan före 1967.
Den 9 juni 1974 fattade det Palestinska nationella rådet i Kairo ett politiskt program för att förinta Israel: den så kallade ”Phased plan”.
Planen fastställer att Israel skall förintas, men att det ska ske i tre etapper.
• PLO bildar en självständigt stridande nationell myndighet på det område som befriats från Israel.
• Från området skall den beväpnade kampen mot Israel fortsätta.
• Ett krig skall provoceras fram mellan Israel och grannländerna där Israel slutgiltigt skall förintas.

Annons
Annons
Annons
Annons