Annons
X
Annons
X

Varför ska vi tystas på universiteten?

Flera tongivande ordförande för Sveriges studentkårer har nyligen uttryckt att man velat utestänga ordföranden för ett riksdagsparti från sina respektive universitet. Samma riksdagsparti har mängder av sympatisörer bland studenterna och i aktiva föreningar på de olika lärosätena. Hur kommer dessa att behandlas mot bakgrund av detta? Kan studentkårerna garantera att årens kårval kommer att skötas korrekt? undrar representanter för Sverigedemokraterna Studenter.

Uppsala Universitet.
Uppsala Universitet. Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT

BRÄNNPUNKT | SVERIGEDEMOKRATERNA

Alla studenter måste få möjlighet att uttrycka sig och dessutom ges tillfälle att ta reda på vilken politik som de olika partierna driver.

Ordförande för Uppsala Studentkår konstaterade i Ergo tisdagen den 4 mars i år att Jimmie Åkesson är ”inte välkommen till Uppsala Studentkår”. Samma inställning anförde Michaela Kedhammar, ordförande för Stockholms universitets studentkår. Artikeln föranleddes av att Sverigedemokraternas partiledare samma dag besökt Högskolan Dalarna.

Som högsta företrädare för två av Sveriges största studentkårer borde det vara självklart att man vill bedriva opinionsbildning för att påverka studenternas vardag och för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Lika självklart borde det därför vara att man välkomnar riksdagspolitiker som vill besöka kårerna för att utbyta åsikter och synpunkter. Att medvetet utestänga partiledaren för Sveriges tredje största parti kan omöjligt ligga i linje med kårens intresse att arbeta för alla studenters bästa. Inte heller möjliggör det en öppen debatt kring de frågor som påverkar universiteten och studenterna.

Annons
X

Samtliga svenska studentkårer binder sig genom sina stadgar att verka demokratiskt. Det kan inte ligga i linje med en sådan strävan att begränsa debatten till att bara omfatta vissa riksdagspartier och att förvägra de många sverigedemokratiska studenterna en röst. Alla studenter måste få möjlighet att uttrycka sig och dessutom ges tillfälle att ta reda på vilken politik som de olika partierna driver. Endast då kan studenterna göra medvetna val såväl till riksdag som till EU-parlament och till kårfullmäktige.

Om Jimmie Åkesson inte är välkommen till Stockholms och Uppsala universitet, är då Sverigedemokraterna Studenter välkomna? Hur kommer de demokratiska kårföreningarna att agera då vi ställer upp i valen till kårfullmäktige? Det är lätt att förstå varför det uppfattas som problematiskt att den som ansvarar för ett demokratiskt val uttalar sig på det här sättet om ett av partierna som ämnar ställa upp i valet.

**Som företrädare för **Sverigedemokraterna Studenter arbetar vi därför på flera av Sveriges högskolor och universitet för att få till stånd en förändring. Vi ställer upp i kårval och kommer under våren att bjuda in till föreläsningar och seminarier. Vi kommer att ta debatten om det som verkligen påverkar studenterna. Sverigedemokraterna Studenter är måna om att skapa studentkårer som ger alla möjlighet att komma till tals och där makten går till den med bäst politik, inte till den som lyckas tysta sina motståndare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  HENRIK VINGE

  gruppledare Sverigedemokraterna Studenter

  ANGELIKA BENGTSSON

  riksdagskandidat och SD Studenter vid Lunds universitet

  CASSANDRA SUNDIN

  riksdagskandidat och SD Studenter vid Mittuniversitetet

  CHRISTIAN KRAPPEDAL

  SD Studenter vid Stockholms universitet

  DENNIS DIOUKAREV

  riksdagskandidat och SD Studenter vid Linnéuniversitetet

  JANNICA LILJEGREN

  SD Studenter vid Södertörns Högskola

  JESSICA OHLSON

  SD Studenter vid Högskolan i Kristianstad

  JOAKIM ISHEDEN

  SD Studenter vid Uppsala universitet

  JONAS ANDERSSON

  SD Studenter vid Linköpings universitet

  PONTUS ANDERSSON

  SD Studenter vid Malmö Högskola

  SOFIA HANSON

  SD Studenter vid Göteborg universitet

  **TOBIAS UTTER **

  SD Studenter vid Karlstads universitet

  VIKTOR CARLSON

  SD Studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan**

  Annons
  Annons
  X

  Uppsala Universitet.

  Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X