Varför ska Sverige sälja mineraler på rea?

Under strecket
Publicerad
Annons

Jan Magnusson skriver att ”det har bedrivits gruvverksamhet i tusen år i Sverige och vår geologi ger oss goda förutsättningar att fortsätta minst lika länge till” (
Brännpunkt 16/11). Men med den storskaliga och snabba utvinningstakt som den moderna gruvnäringen har skulle en sådan mineralstrategi innebära en ödeläggelse av landskapet.

Redan idag har Bergsstaten, en underavdelning till SGU, delat ut undersökningstillstånd till olika gruvbolag motsvarande 4 procent av Sveriges yta, det är lika mycket som två Skåne. Varje gruva innebär enorma ingrepp i miljön där vattnet är den naturtillgång som skadas inom störst geografiska område. Vatten är ett spridningsmedia och är oöverträffat när det gäller att bära med sig all slags ämnen över långa sträckor.

Annons
Annons
Annons