Varför så uppgivet inför brottsligheten?

Under strecket
Publicerad
Annons

nder 2009 anmäldes ungefär 1,4 miljoner brott, enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste statistik som publicerades igår. Under 00-talet har antalet anmälda brott ökat med cirka 16 procent. Detta är ingen tillfällig trend. Sedan 1975 har antalet anmälda brott nästan fördubblats.

Statistiken kan ge ett bedrägligt intryck år från år. Misshandel, som är det vanligaste anmälda våldsbrottet, ökade med 2 procent från 2008 till 2009. Det låter kanske inte så illa. Men i ett längre perspektiv, från år 2000, har antalet anmälda misshandelsbrott ökat med 47 procent.

Annons
Annons
Annons