Annons

Varför mår vi så dåligt?

Hotet mot välfärdsstaten Vi sjukpensionerar oss av psykiska skäl. Vi drogar oss allt mer med sprit och antidepressiva piller och tröstäter oss feta. Vi är de välmående som mår dåligt. Varför, undrar litteraturprofessor Torsten Pettersson.

Under strecket
Publicerad

Vi förströr oss desperat med ständigt intensifierade doser tv-underhållning, nöjen, resor och sexfixering. Vårt kollektiva psykiska tillstånd blir uppenbarligen hela tiden sämre.
Den slutliga bekräftelsen på detta kom för några månader sedan i Socialstyrelsens stora studie av 34 500 svenskar. Den visar att andelen ångestfyllda i befolkningen har stigit från 12 till 22 procent sedan 1989.
Därmed utgör detta det största enskilda hotet mot den svenska folkhälsan i dag: den förutsägbara följden är en förhöjd frekvens av bland annat sjukskrivningar, självmord och hjärtinfarkter (se t ex SvD 13/8 2005).

Vad kan detta bero på? I de larmrapporter som också annars har duggat tätt talas det vagt om stress och nedskärningar på arbetsmarknaden. Men socioekonomiska förklaringar av denna typ räcker inte som förklaring.
Vi klarar oss inte längre med en teknokratisk livssyn som inte erkänner andra mänskliga behov än fysisk hälsa och levnadsstandard: att vi kollektivt och internationellt sett är väl tillgodosedda i det
avseendet hindrar oss ju inte från att må allt sämre.

Annons
Annons
Annons