Annons

Varför inte växla upp till alliansen 2.0?

Under strecket
Publicerad

Lars Tobisson har nyligen (
22/9) lyft fram ett gammalt förslag om valkartell, vilket skulle onödiggöra taktikröstning och maximera röstutfallet i ett läge där flera små borgerliga partier ligger hotande nära riksdagsspärren. Magnus Isberg (
25/9) slår ett slag för en ordning med alternativa röster (som bland annat finns i Tyskland). Båda förslagen har uppenbara förtjänster men en stor nackdel: de kräver lagändring och är således oanvändbara inför valet nästa år.

Tobisson berör ett tredje alternativ som omgående kan användas: en valallians, det vill säga alliansen uppväxlad till alliansen 2.0. En valallians, som alltså kan genomföras inom ramen för nuvarande vallag och inte heller påverkar partiernas organisatoriska liv, gör det möjligt för de borgerliga väljarna att slippa taktikröstning och samtidigt med sitt val av lista markera var tyngdpunkten i alliansen ska ligga; varje röst räknas. Just listvalet ser Tobisson dock som en svårighet genom att olika partinamn inte får förekomma på ”alliansens” valsedlar. Detta är dock lätt avhjälpt. På de olika listorna – i praktiken fyra – anges efter varje kandidats namn som del av titeln partitillhörighet, det vill säga M, FP, C eller KD.

Annons
Annons
Annons