Varför inte investera vinsterna i vården?

Under strecket
Publicerad
Annons

På Brännpunkt
14/7 ger ett antal vårdbolag uttryck för att de privata aktörerna skulle vara förlorare på upphandling av vård. I en stad som Stockholm där över 50 procent av hemtjänsten och 70 procent av omsorgsboende är utlagt på privata aktörer kan man konstatera att de privata aktörerna knappast kan vara missgynnade. Det är snarare tvärtom när man ser exempelvis på LOV-lagstiftningen som tydligt ger de privata utförarna fördelar, gällande exempelvis tilläggstjänster, som de offentliga inte har. I annat fall hade väl de privata aktörerna lämnat vårdområdet? Trenden är istället att de privata aktörernas andel av välfärden växer.

Utsikterna för nya vårdvinster är stora med en borgerlig regering som tycker att det är okej att skattebetalarnas pengar går rakt in på miljardärers konto i olika skatteparadis. Det är inte företagens egna pengar som används utan dina och mina skattemedel som inte går tillbaka till vården, utan till utländska intressen. Äldreomsorgen har i dag tre gånger så hög avkastning som elbolagen. Attendo, en av undertecknarna till artikeln, gör en vinst på 43000 per anställd och Carema 34000 per anställd. Det är svårt att känna medlidande.

Annons
Annons
Annons