Annons

”Varför inte ge skogsägarna frihet?”

Foto: Lars Pehrson

Sten Nilsson underskattar ”frihetsmodellens” möjligheter att skapa ett varierat skogsbruk. Det skriver Sverker Liden, jägmästare och skogsägare, i en replik.

Under strecket
Publicerad

En hel del av konflikterna i skogsbruket orsakas av att man under 40 år infört, avskaffat och börjat försöka återinföra planhushållning. Det har skapat de konflikter Sten Nilsson tar upp (SvD Debatt 7/10). Det började på 70-talet med en statlig detaljstyrning av skogsvård och viltförvaltning. Skogsvårdslagen avreglerades 1994 eftersom den både stred mot EU:s grundlag och dessutom hade lett till en långtgående utarmning av skogen.

I stället beslutades om en ”frihetsmodell”, frihet under ansvar. Ett exempel på den kan ses på Skogsstyrelsens hemsida på blanketten ”Avverkningsanmälan” där skogsägaren får redovisa hur denne vill genomföra en slutavverkning. Bakom frihetsmodellen står en majoritet av de enskilda skogsägarna och en majoritet av riksdagen.

Annons
Annons
Annons