Annons
X
Annons
X

”Varför inte ett undantag för asylsökande i bygglagen?”

Miljöpartiet anser att Sverige klarar av att ta emot 150 000 asylsökande under 2016. Vi i Liberalerna undrar var Miljöpartiet har tänkt att dessa människor ska bo? Det skriver Robert Hannah och Lotta Edholm som vill ha ett humanitärt undantag i Plan- och byggnadslagen.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Flyktingar ankommer till Malmö.

Flyktingar ankommer till Malmö. Foto: Johan Nilsson / TT

DEBATT | FLYKTINGBOSTÄDER

Redan i början av december uppmanade vi i Liberalerna bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och regeringen att införa ett humanitärt undantag i Plan- och byggnadslagen (PBL). Det behövs för att vi ska kunna påbörja etableringen för de många tusentals asylsökande som sökt sig till Sverige. Regeringen skulle då kunna utfärda tillfälliga undantag från några av bygglagens omfattande krav.

I december valde regeringen att inte lyssna på Liberalerna eller på den egna expertmyndigheten Boverket. Samtidigt meddelar nu Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin att man anser att Sverige klarar av att ta emot 150 000 asylsökande under 2016. Vi i Liberalerna undrar var Miljöpartiet har tänkt att dessa människor ska bo?

Den svenska bostadskrisen har förvärrats av att det inte finns tillräckliga förutsättningar att sätta tak över huvudet på de asylsökande som redan nu befinner sig i Sverige. Boverket har justerat upp behovet av nya bostäder till 705 000 fram till år 2025. Bara sedan förra året har antalet kommuner med bostadsbrist ökat från 189 till 250 av 290 kommuner.

Annons
X

Därutöver säger nu till exempel Stockholms stadsbyggnadskontor att lagändringen är ”nödvändig” och ”ett viktigt led i landets förbättrade krisberedskap”. Boverket har påtalat att kommuner i större eller mindre utsträckning har tvingats bryta mot lagen eller ha olovliga anläggningsboenden på grund av dagens lagstiftning.

Men från regeringshåll är det tyst. Kaplans brist på handlingskraft leder till att kommuner tvingas tänja på lagens gränser, eller rentav kringgå lagen.

Så hur gör kommunerna? Just nu sker stora köp av dyra modulbostäder som ska placeras på tillfälliga bygglov. I Stockholms stad handlar det om att sätta upp 4000 paviljonger för tillfälligt boende. Problemet är, förutom att det är dyrt, att även tillfälliga bygglov omfattar en prövningsprocess. Det är inte heller säkert att domstolarna kommer medge bygglov – om man finner att boendet inte kommer att vara av tillfällig karaktär.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven. Foto: Maja Suslin/TT

  Samtidigt står lokaler tomma för att de inte får användas till bostäder utan att detaljplanen ändras. Ett tydligt exempel är att nedlagda sjukhus inte kan användas som asylboenden eftersom detaljplanen enbart medger att sjuka individer ska kunna sova i byggnaderna. Liberalerna menar att det är bättre att ta i anspråk tomma byggnader för boende även om de inte detaljplanerats för bostad.

  Om regeringen hade vågat visa det ledarskap vi efterlyser och infört ett humanitärt undantag i bygglagen hade vi snabbare och enklare kunnat sätta tak över huvudet på de människor som har flytt till Sverige. Temporära regellättnader skulle även vara ett viktigt mätinstrument för att se hur snabbt vi kan få fram nya lägenheter jämfört med dagens regler. De åtgärder som visar sig verkningsfulla borde vi kunna börja tillämpa även vid det reguljära byggandet.

  Såväl Mehmet Kaplans expertmyndighet Boverket som SKL sällar sig till Liberalernas ståndpunkt: det behövs nu ett temporärt undantag i bygglagen för att sätta tak över huvudet på våra asylsökande och bygga mer. Ett sådant krav kommer Liberalerna att driva i de bostadssamtal som förs med regeringen.

  Liberalerna står upp för att Sverige ska ha en human flyktingpolitik. Men vi är också ett parti som tar ansvar för möjligheten att lyckas i Sverige.

  Robert Hannah (L)

  bostadspolitisk talesperson

  Lotta Edholm (L)

  oppositionsborgarråd i Stockholm

  Robert Hannah och Lotta Edholm Foto: Fredrik Persson/TT

  Annons

  Flyktingar ankommer till Malmö.

  Foto: Johan Nilsson / TT Bild 1 av 3

  Bostadsminister Mehmet Kaplan och statsminister Stefan Löfven.

  Foto: Maja Suslin/TT Bild 2 av 3

  Robert Hannah och Lotta Edholm

  Foto: Fredrik Persson/TT Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X