X
Annons
X

Varför ingen utredning om UD?

Regeringen går bara vidare med nedläggningen av ambassader utan någon parlamentarisk utredning. Hittills har synpunkter inte inhämtats från andra, allra minst oppositionen. Det skriver Peter Hultqvist (S) och Urban Ahlin (S) i en replik.

Socialdemokraterna har begärt en parlamentarisk utredning om utrikesdepartementets organisation. Regeringen har hittills sagt nej. Istället fattar man återkommande beslut om nedläggningar av ambassader. Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt styr och ställer utan att inhämta råd, synpunkter eller rimlighetsanalyser från någon, allra minst Socialdemokraterna och den övriga oppositionen.

Om regeringen verkligen önskar skapa långsiktig stabilitet i den utrikesförvaltningen som man själv valt att göra till huvudmåltavla för besparingsprogrammen borde man lyssna på omvärlden. Här tydliggör affärsintressen, exportindustrier och biståndsorganisationer det orimliga i vissa planerade ambassadnedläggningar. Men regeringen rullar bara vidare och skyller ifrån sig på oppositionen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X