X
Annons
X
Krönika

Dick Harrison: Varför heter det ”pilsnerfilm”?

Läs mer om Harrisons historia

Alla har hört uttrycket, och nästan alla vet vad det syftar på. ”Pilsnerfilm”: det är svenskt trettiotal – Thor Modéen, Julia Caesar, Åke Söderblom, John Botvid, Dagmar Ebbesen och andra forna storheter, gärna regisserade av Weyler Hildebrand. Knappast någon film- eller kulturhistoriker har gödslat med lovord över produkterna, som i efterhand framstår som föga lyckade budgetvarianter av friluftsteatrarnas folklustspel. Men varför förknippas dessa lågvattenmärken i svensk filmkonst – med hastigt ihoprafsade manus och intriger som lämnade mycket övrigt att önska – just med pilsner?

Först och främst bör man ha klart för sig att det inte bara är eftervärlden som spytt galla över filmer som Pensionat Paradiset och Söderkåkar. Kritiken var inte nådig ens på 1930-talet, och faktum är att den synnerligen pejorativa termen "pilsnerfilm" är jämngammal med företeelsen. Uppenbarligen myntades begreppet under ett av 1930-talets första år och var enligt Svenska Akademiens Ordbok välkänt redan 1933, då det förklarades i Svenska Dagbladet på följande sätt: "(svensk) film av enklaste beskaffenhet, med inslag av tarvlig komik (kring förtäring av pilsner o.d.). Om man blandar lagom mycket pigroman med lagom mycket svenskt skämtlynne så får man en pilsnerfilm, som går."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X