Annons

Varför göra slut på det som fungerar?

Under strecket
Publicerad

För fyra månader sedan blev jag omkullsprungen av en smitare. I fallet gick det så illa att jag bröt benet och blev beroende av sjuktransporter till och från sjukhus och sjukgymnast.
Efter 16 veckor kan jag fortfarande inte gå utan kryckor och kan inte ta mig i och ur en bil. Men tack vare underbara Samtrans kommer jag iväg på mina olika förrättningar smidigt och bra.
Samtrans förare är punktliga, trevliga och hjälpsamma. Alltid glada och vänliga, alltid har de ett glatt ord när de hämtar eller lämnar. De skjutsar mig upp och ner för rampen på färdtjänstbussen, i rullstol eller pirra. När jag i början inte kunde ta mig nerför mina trappor mötte de utanför hissen med trappstegsklättrare. De ser till att jag kommer hem tryggt, följer mig ända till dörren. En förare tog till och med ner soppåsen åt mig!
Eftersom det är det enda jag sett av världen, förutom utsikten från mitt fönster, uppskattar jag dessa korta men nödvändiga resor oerhört.
Och nu ska denna tjänst försvinna. Den 1 maj tar Landstinget
själv över transporterna i form av den vanliga färdtjänsten. Förarna sägs upp och återanställs med en tredjedel mindre i lön. Varför måste allt som fungerar och är bra ta slut?
Många är de som vittnar om hur illa färdtjänsten fungerar och jag har själv erfarenhet av detta genom 90-åriga mamma och äldre vänner och bekanta. Gamla och förvirrade människor får vänta i kylan utanför porten - ibland förgäves.
Jag kan bara hoppas att jag själv blir återställd innan detta sker, men hundratals andra människor kommer att bli lidande. Och säkert jag själv också, en annan gång.
Så Stockholm landsting, riv upp beslutet! Låt Samtrans fortsätta!
Jag vet att många instämmer i min uppmaning.

Annons

p
Att anställa 175 sekreterare till Sveriges riksdag är en viktig och riktig åtgärd. Men plocka samtidigt bort 175 riksdagsledamöter! Stig siljedahl, Ystad
Kristna dygder egentligen stoiska
Under rubriken ”Kristna värden kastas överbord” skriver Vanja Engström (Synpunkt 29/2) att det råder stor okunnighet i vårt land om vad
kristendom är.
Vanja räknar upp ett antal dygder som hon räknar som kristna: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet etc.
Vanja har rätt i att dessa dygder rekommenderas i Nya testamentet, närmare bestämt i Paulus brev.
Vad hon inte nämner är att när Paulus gör denna uppräkning citerar han tämligen ordagrant ur stoiska källor. Redan 1911 visade Bengt Lidforss i sin berömda bok ”Kristen- domen förr och nu” att det myckna talet om kärlek till nästan, tålamod etc tillhörde den stoiska populärfilosofin som var spridd i hela östra Medelhavsområdet och sipprade in i judendom och kristendom.
För att vara vänlig, fridsam etc behöver man inte ha en kristen tro. Ett bättre namn på de ”värden” som Vanja sätter högt är humanism.
Uteblivna bygglov begränsar vindkraft
På Brännpunkt klagar Naturskyddsföreningens generalsekreterare över att Vattenfall inte följer riksdagsbeslut om kraftig utbyggnad av vindkraften. Hans omsorg rimmar dåligt med SNF:s förhållande till egna stämmobeslut. Det är inte Vattenfalls
bristande engagemang som begränsar vindkraftsutbyggnaden, det är tillstånd och bygglov. Det finns en kö av enskilda personer och företag som kommer att bygga vindkraftverk så snart tillstånd beviljats. SNF har bidragit till svårigheterna genom att protestera mot en stor vindkraftutbyggnad i ett gynnsamt vindläge på västkusten. Det är bättre om enskilda får bygga ut än att motvilliga statliga företag tvingas följa SNF:s egenhändigt hopsnickrade planmål.
Kvotering enda vägen till jämställdhet
Tyvärr är det inte bara män som har svårt att uppfatta de kvinnoförtryckande mekanismerna. Det finns även många kvinnor som är så vana vid dem att de uppfattas som normala och att påtala dem blir inte förstått - vare sig av män eller kvinnor.
Det är ett slags uppvaknande som ska till, jag vet inte hur det ska gå till. Men har man en gång fått upp ögonen så ser man hur många exempel som helst på att kvinnor inte tas på allvar, förlöjligas och förminskas, och framför allt på att kvinnors meriter inte ”finns”. Hur
stora meriter en kvinna än skaffar sig så bortdefinieras de. Att tala om att kvinnor ska väljas på sina meriter blir då ett hån - de har ju inga meriter! Alltså ser jag kvotering som enda möjligheten. Men kvotering kommer alltid att ifrågasättas, tyvärr även av kvinnor, så framtiden ser inte ljus ut. Alltför många kvinnor säger: ”Jag vill komma in på mina egna meriter, inte kvoteras”. Jag svarar: Jo tack, försök med det du! Lycka till!
Sverige behöver övergångsregler
Centern är motståndare till de övergångsregler som den socialdemokratiska regeringen vill införa, centern vill att alla EU-medborgare skall kunna arbeta i Sverige.
Centerpartisterna lever enligt min uppfattning inte i verkligheten, om ordningen på arbetsmarknaden skall upprätthållas måste Sverige införa övergångsregler. Jag är orolig för att många nya EU-medborgare kommer att utnyttja de svenska välfärdssystemen om Sverige inte inför övergångsregler.
Vi i Sverige är inte i behov av en arbetskraftsinvandring, omkring 6 procent är
arbetslösa i Sverige. Vi måste först ge arbete till de som är arbetslösa innan vi börjar diskutera en eventuell arbetskraftsinvandring. Jag är övertygad om att majoriteten av väljarna vill ha övergångsregler, politikerna måste lyssna på väljarnas åsikter.

Annons
Annons
Annons